Je čas aktualizovat svůj prohlížeč!

Verze Vašeho prohlížeče je příliš stará a není podporována tímto webem. To může mít za následek chybné znázornění obsahu.

Proč byste měli aktualizovat:
  • Webové stránky se načítají rychleji
  • Webové stránky jsou zobrazeny správně a lépe
  • Webové stránky si prohlížíte bezpečnější a jsou lépe chráněny před útoky typu Phishing-Angriffe

pomocne tlapkyObecne prospešná spoločnosť Pomocné tlapky sa zaoberá chovom, predvýchovou a výcvikom asistenčných psov. Vycvičených psov potom odovzáva zadarmo telesne postihnutým, najmä tým, ktorí sú upútaní na invalidný vozík, nevidiacim a ľuďom so záchvatovými ochoreniami. Spoločnosť sa venuje aj výcviku vodiacich psov a canisterapii. Za dobu svojej pôsobnosti spoločnosť odovzdala do užívania už vyše stovky vycvičených asistenčných psov.

Pomôžte aj Vy poslaním DMS!
Pošlite darcovskú SMS v tvare DMS POMOCNETLAPKY na tel. číslo 87777.

Cena SMS je 30 Kč. Pomocným tlapkám tak prispejete čiastkou 28,50 Kč. Službu DMS zaisťuje Fórum darcov.

Ďakujeme!
 

          detska skupina                         detska skola                         detska trida

 

 

Ruanda je najmenšia krajina v Afrike a je jednou z nejchudobnejších krajín na svete. Vyše 60% obyvateľov žije pod hranicou chudoby. U dospelých obyvateľov dosahuje miera negramotnosti 35%.
HAPPY DOG daruje z každého predaného balenia krmiva Supreme Sensible Africa čiastku 2% z predajnej ceny každého balenia (už od 1 kg). Peniaze idú hlavne na SOS školu Hermanna Gmeinera a na SOS vzdelávacie centrum v Kigali, hlavnom meste Ruandy. Popri tom teraz podporujeme ešte iný pojekt, ktorý pomoc akútne potrebuje a to SOS-Detskú dedinku v Bujumbure, hlavnom meste Burundi.

Tým umožňujeme mladým ľuďom v Afrike štart do sebaurčujúceho zmysluplného života.
Vďaka úspešnému prodaji krmiva Africa firma Interquell venovala od zavedenia svojej podpory v máji 2009 na tento projekt už vyše 630.000 EUR.
africa sos

 

 

 

 

Podporte aj Vy svojim nákupom krmiva Africa našu iniciatívu „Budúcnosť pre Afriku“!
(Z 1 balenia 12,5 kg darujeme 1,30 €, zo 4 kg balenia je to 0,50 € a z 1 kg balenia 0,14 €.)

Nemecké združenie VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen) je hlavným zástupcom záujmov všetkých nemeckých majiteľov a chovateľov psov. Je prvou inštanciou vo veciach spolužitia človeka so psom, psích športov a chovu psov.
My od HAPPY DOG-u úzko spolupracujeme s VDH a našimi aktivitami pravidelne podporujeme akciee a výstavy psích klubov.
Našim partnerským klubomm dáváme k dispozícii odevy, výstroj a výstavné materiály.
Okrem toho podporujeme a propagujeme vybraných športových kynológov a náš mládežnický HAPPY DOG tým, aby športovci mohli absolvovať potrebný tréning a navštíviť všetky dôležité výstavy.

PRO UMWELT - Ochrana životného prostredia
Zdpovednosť za ľudí, zvieratá a životné prostredie – na tom predevšetký záleží majiteľovi a generálnemu riaditeľovi George Müllerovi. „Ochrana životného prostredia je významným obchodným cieľom našej spoločnosti. Chceme chrániť životné prostredie. Považujeme za svoju povinnosť zachovať ho pre budúce generácie ľudí a zvierat,“ hovorí pán Müller.
Preto spoločnosť zaviedla v posledných rokoch opatrenia:

  • Stavba fotovoltaického systému (80 kWp) na výrobu zelenej elektriny
  • Výroba kondenzátu vratným systémom na úsporu vody a energie
  • Výrobné procesy sé šetrné k životnemu prostrediu
  • Prepravnými obalmi sú iba kartóny vyrobené zo 100% recyklovaného papiera
  • Až 80% našich surovín nakupujeme v našom regiónu, nezaťažujeme prostredie diaľkovou dopravou

Happy Dog je zapojený do rôzných projektov zameraných na udržateľnosť zdrojov, ako je napr. "ÖKOPROFIT" a Kampaň „Bilión stromov“.

Happy Dog sa angažuje v priekopníckom projeke ÖKOPROFIT®. Medzinárodný projekt je zameraný na oblastnú spoluprácu medzi obcami a firmami. Cieľom projektu je zníženie prevádzkových nákladov a ochrana prírodných zdrojov s dôrazom na udržateľnosť: ekológia, ekonomika a sociálne správanie.

Ekológia:

Výrobné procesy šetrné k životnému prostrediu. Minimalizácia spotreby zdrojov.


Ekonomika:

Inovatívne technológie a nižšie prevádzkové náklady.


Sociálna časť:

Motivačný program pre zamestnancov, vznik nových pracovných miest a zachovanie existujúcich. Zlepšenie bezpečnosti práce a zdravotného programu pre zamestnancov.

ÖKOPROFIT
ÖKOPROFIT

Cena ÖKOPROFIT bola spoločnosti Interquell udelená mestom Ausburg.

bilion stromuProjekt „Rastliny pre planétu“ a špeciálna kampaň “Bilión stromov“ má za cieľ vysadiť na svete miliardu stromov ročne. Idea tohto projektu sa nechala inšpirovať keňským nositeľom Nobelovej ceny za mier Wangari Maathaiom. Ten vysadil vyše 30 miliónov stromov v 12 afrických krajinách v osmdesiatych rokoch minulého storočia. Kampaň podporuje výsadbu pôvodných drevín a stromov, ktoré sú najvhodnejšie pre miestne životné prostredie.

Happy Dog venuje z jedného balenia svojich produktov 5 centov na zalesňovanie krajiny. Vďaka tomu bola od začiatku roka 2011 podporená výsadba už vyše 7.500 stromů. Pomáhame tak zastaviť topenie ľadovcov a zmierniť dopad skleníkového efektu.

zooHAPPY DOG je oficiálnym sponzorom ZOO v Augsburgu, a tak napomáha vylepšovať či stavať nové ohrady, aby zvieratá boli chované druhovo zodpovedajúcim spôsobom, boli im poskytnuté optimálne životné podmienky a optimálna výživa.

Vyhľadávanie